Forældretilfredshed 2013
I Børn og Unge i Aarhus Kommune gennemfører vi en forældretilfredshedsundersøgelse for alle institutioner og skoler hvert andet år
Undersøgelsen er gennemført blandt forældre til børn i dagtilbud, skoler, SFO’er og fritids- og klubtilbud.
I 2013 svarede forældre til 32.317 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 69 %. Nedenfor kan du finde rapporten for dit barns dagtilbud, skole, SFO eller fritids- og klubtilbud.