Forældretilfredshed 2015
I Børn og Unge i Aarhus Kommune gennemfører vi en forældretilfredshedsundersøgelse for alle institutioner og skoler hvert andet år
Undersøgelsen er gennemført blandt forældre til børn i dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber.
I 2015 svarede forældre til 32.758 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 70 %. Nedenfor kan du finde rapporten for dit barns dagtilbud, skole, SFO eller klub.