Forældretilfredshed 2017
I Børn og Unge i Aarhus Kommune gennemfører vi en forældretilfredshedsundersøgelse for alle skoler, dag- og fritidstilbud hvert andet år
Undersøgelsen er gennemført blandt forældre til børn i dagtilbud, skoler (undervisning og SFO) og klubber samt specialtilbud.
I 2017 svarede forældre til 34.278 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 72 %. Nedenfor kan du finde rapporten for dit barns dagtilbud, skole eller klub.